hits

blindeforbundets nye reklamefilm : det kunne ha hvert verre

Forbudet mot husdyr der næringsmidler lages eller selges «gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.»

Med nyttehund forstås «Førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse».

(Næringsmiddelhygieneforskriften §§ 14 og 15)Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 sier at det er forbudt å behandle funksjonshemmede slik at noen «på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre».

Det betyr at en synshemmet som trenger førerhund til å se for seg, ikke kan nektes adgang til et hotell eller en drosje med førerhunden sin. Unntaket er allergirom på hoteller og allergidrosjer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Norske blogger
CURRENT MOON
bloglovin